پیام رئیس شورای عالی نظام پزشکی به مناسبت روز پزشک

به گزارش فست فود باز رئیس شورای عالی نظام پزشکی ضمن تبریک زاد روز بوعلی سینا و روز پزشک به جامعه پزشکی کشور اظهار داشت: امروز می توانیم از خودگذشتگی و شهادت صدها تن از همکاران ما در دفاع از سلامت بیماران و آحاد مردم در بحران همه گیری کرونا را نمونه ای از ایفای این مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه پزشکی ایران دانست.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا – به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ متن پیام دکتر مصطفی معین به شرح زیر است:
«زادروز پزشک دانشمند و نامدار ایرانی”حکیم ابوعلی سینا” و “روز پزشک” را به همکاران عزیز، انسان دوست و مسئولم تبریک و تهنیت می گویم. حکیم فرزانه ای که همچنان الگوئی بهادار از جامع نگری علمی و اخلاقی و جامعه نگری و مسئولیت اجتماعی یک پزشک در ایران و طب مدرن است. امروز می توانیم از خودگذشتگی و شهادت صدها تن از همکاران ما در دفاع از سلامت بیماران و آحاد مردم در بحران همه گیری کرونا را نمونه ای از ایفای این مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه پزشکی ایران دانست.
پایبندی پزشک نسبت به ارزش های معنوی و اصول علمی و اخلاقی مطرح شده در سوگند نامه بقراط یا پندنامه اهوازی و اعلامیه ژنو، به ویژه اصل تقدم دادن به سلامت و حقوق بیماران نسبت به حقوق و منافع خود تا سرحد ازخودگذشتگی و فداکاری، در این زمان به مسئولیت پزشک در مقابل سلامت عمومی جامعه و بلکه حقوق بشر گسترش و ارتقاء یافته است.
در دنیای امروز سلامت بعنوان حقی اساسی و همگانی و عدالت در سلامت با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر پیوندی نهادمند و ناگسستنی پیدا نموده اند. طبیعی است در چنین فضایی در سطح ملی و بین المللی، پزشکان باید با مشارکت بیشتر در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کلان بهداشتی- اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تقویت فرهنگ و بنیان های دموکراسی در جامعه خود از مشارکت و نقش موثر و پیشگام در دفاع از حقوق بیماران و آحاد جامعه از نظر برخورداری از بالاترین سطح سلامت و کیفیت زندگی در همه وجوه فردی و اجتماعی آن برخوردار باشند. آشنایی و احاطه به موضوعاتی چون فاکتورهای جامعه سالم، لطمه پذیری اجتماعی و طبیعی، فاکتورهای جامعه لطمه پذیر، اقتصاد پزشکی، عدالت در تخصیص و توزیع منابع، نابرابری و تبعیض بهداشتی(از نظر دسترسی به خدمات پزشکی)، بیمه و تامین اجتماعی و به ویژه “عوامل اجتماعی موثر بر سلامت-(SDH)” برای ایفای این نقش و مسئولیت پزشک در شرایط متحول جامعه جدید لازم است.
سرعت و شتاب تحولات علوم و فناوری های پزشکی، جایگاه اجتماعی و نقش و مسئولیت های جدید پزشکان، محوریت انسان سالم در توسعه کشورها، گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن جوامع و جهانی شدن اقتصاد و تجارت و خدمات تخصصی، داشتن اطلاعات و آگاهی کافی بر پایه پژوهش و شناخت علمی و به دست آوردن شواهد متقن نسبت به شرایط نوین اجتماعی و جهانی را برای پزشکان ضروری می نماید.
همین طور برخورداری از احساس مسئولیت در مقابل انسان بیمار، پیشگیری و درمان بیماری، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت عمومی و بلکه دفاع از حقوق اساسی آحاد جامعه فراتر از مرزبندیهای جنسیتی، قومییتی، نژادی، زبانی، فرهنگی، سیاسی- اجتماعی، جغرافیایی و مذهبی از مسئولیت های حرفه ای و توأمان اخلاقی، علمی و اجتماعی پزشک بعنوان یک “دانشمند مسئول” است. به عبارت دیگر هیچ گونه تعارضی بین نقش های چندگانه “پزشک بعنوان درمانگر”، “پزشک بعنوان آموزش دهنده”، “پزشک بعنوان مدافع سلامتی و حقوق بیمار”، ” پزشک بعنوان مسئول در رابطه با بهداشت عمومی”، ” پزشک بعنوان هنرمندی تسلی بخش و آرامش دهنده”، “پزشک بعنوان مصلح اجتماعی” و باالاخره “پزشک بعنوان دانشمند مسئول” نمی توان قائل شد.
قرار گرفتن پزشک در جایگاه دانشمند مسئول، نقشی انتصابی و واگذار شده نیست، نقشی اکتسابی است که به دنبال احساس مسئولیت و برخورد متعهدانه پزشکان فرهیخته و متعهد در مواجهه با مسائل و معضلات اساسی جامعه ما به منصه بروز رسیده است. مهم ترین فاکتورهای تحقق این نقش و جایگاه در جامعه را از طرف پزشکان عالم و عامل می توان در موارد زیر بر شمرد:
۱. مقبولیت و مرجعیت در افکار عمومی
۲. حضور مؤثر و بارز در عرصه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
۳. روزآمدی علمی و مهارت بالا در استانداردهای جهانی
به این سبب باید زمینه های علمی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرینی “پزشک” بعنوان “دانشمند مسئول” را بیش از پیش پاس داشت و با بهره بردن از میراث کهن ایرانی و اسلامی و رهیافت های نوین جهانی، گستره وجودی آنان را در جامعه از آنچه هست بیشتر کرد و جوانان اندیشمند و دانشجویان علوم پزشکی را به همان سویی سوق داد که برای ما همیشه هم آرمانی بوده اند و هم سودمند.
در هزاره قبل با پیدایی و ماندگاری الگوهایی چون حکیم ابوعلی سینا با پژوهشگری و گستردگی دانش آنان در حوزه های طب، فلسفه، سیاست، علم و ادب، حکمت ها و آثار فراوان داشته ایم، به سروده خود او:
“دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست ولی موی شکافت
اندر دل من هزارخورشید بتافت
آخربه کمال ذره ای راه نیافت”
و امروز هم گستردگی و انگیزه مندی پزشکان دانشمند، درد آشنا و مسئول در قبال انسان و جامعه نیازمند، از لزوم و اهمیتی دوچندان برخوردار شده است:
«هیچ سرنوشتی بیش از پزشک بودن نمی تواند فرصت ایفای مسئولیت و یا تعهد را برای نوع انسان مقدر کند.
مراقبت از دردمند، نیاز به مهارت فنی، دانش و اطلاعات علمی و درک انسانی دارد و اوست که با بهره بردن از شجاعت، تواضع و عقلانیت خود، خدمتی منحصر بفرد را برای همنوعانش فراهم می آورد و عمارتی ماندگار از صفات ممتاز در درون خود بر پا می سازد!
پزشک نباید انتظاری بیش از این نسبت به سرنوشت خود داشته باشد و نه به کمتر از آن راضی شود!»

منبع: