اعلام کانون های انتشار ویروس کرونا در کردستان

به گزارش فست فود باز کردستان معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: بتازگی افزایش بستری شدگان مبتلا به بیماری در استان مشاهده شده است و ارزیابی های سیستم بهداشتی نشان دهنده تشدید گردش ویروس و موجب پیک مجدد اپیدمی خواهد شد.
ابراهیم قادری در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: خوابگاه های دانش آموزی و دانشجویی، مراکز نگهداری افراد سالمند یا افراد ناتوان یا بی سرپرست، ادارات، تجمعات خانوادگی، مدارس، مساجد، فروشگاه های بزرگ و اصناف با رعایت اصول بهداشتی ضعیف، اتوبوس ها و هرگونه تجمعات خانوادگی می توانند به کانون های انتشار بیماری کرونا در جامعه تبدیل شوند.
اخیرا افزایش بستری شدگان مبتلا به بیماری در استان مشاهده شده است و ارزیابی های سیستم بهداشتی نشان دهنده تشدید گردش ویروس و موجب پیک مجدد اپیدمی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در پیک پیش رو متاسفانه مراکز تجمع افراد، آلوده خواهد شد و انتشار بیماری ممکنست به شکل گسترده اتفاق افتد.
قادری اشاره کرد: جدی گرفتن دستورالعمل های بهداشتی در مراکز فوق، بسیار اهمیت دارد و مسولیت رعایت دستورالعمل ها به عهده مسولان این مراکز است.
وی با اعلان اینکه کرونا باردیگر از زیر خاکستر شعله ور شده و به زودی موجب افزایش شدید بیماری خواهد شد، اضافه کرد: این افزایش می تواند مخرب تر از پیک های قبلی باشد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام نمود: لزوم دارد همه با احساس مسولیت، از درون کانون خانواده اقدامات کنترلی و پیشگیری را شروع نماییم.
/

منبع: