معاون وزیر بهداشت: طرح پزشکی خانواده شاید در کوتاه مدت چالش هایی را ایجاد کند

به گزارش فست فود باز، خراسان رضوی معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: طرح پزشکی خانواده و مراقبت ها شاید در کوتاه مدت چالش های بسیار زیادی را ایجاد نماید اما نقش مدیریت، بهورزان، تیم پزشک خانواده و اعتماد بیمار می تواند مهم ترین بخش در این برنامه پزشک خانواده باشد.

حسین فرشیدی، امروز ۲۰ بهمن ماه، در مراسم کشوری روز بهورز که در مجتمع شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، عنوان کرد: گاهی ما به داشته های خودمان پشت پا می زنیم. وقتی در دنیا صحبت از سلامت عمومی می شود، نام ایران با نام بهورز عجین شده است. بهورز افتخار ما در سیستم سلامت است. بهورز از متن سیستم سلامت بیرون آمده و سال هاست کشورهای مختلف، نظام ما را نگاه می کنند که به چه شکلی ارائه ی خدمت می کند.

وی بیان نمود: ما کارهای بزرگی انجام دادیم اما آمار و ارقامی که داریم به خوبی در سطح جهانی نمایش داده نمی شود و در حق خدمات انجام شده ظلم می کنند. بخشی که همیشه باید بر آن تاکید شود، ادغام نظام آموزشی در نظام عرضه خدمات سلامت است. دانشگاه های نسل جدید یعنی بتوانیم خدمات اجتماعی را وارد نماییم، بر طبق نیاز جامعه دانشجو آموزش دهیم و نیروی بهداشتی که وارد جامعه می شود بر طبق نیاز جامعه باشد.

فرشیدی با اشاره به اینکه سیر اقتصادی و اجتماعی کشورها بیماری های جدیدی را ایجاد می کند، اظهار داشت: حرکت اقتصادی در جهان، صنعتی شدن و شهرنشینی سبب افزایش چند بیماری همچون بیماری های غیر واگیر و سرطان شده که به نحوه و شیوه زندگی ما برمی گردد. با واکسیناسیون درست و به موقع بسیاری از بیماری های عفونی در حالت ریشه کنی است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: ما با یک تغییر ابهام آمیز با کووید-۱۹ روبه رو شدیم که شاهد عوارض بعد از کووید هستیم. در کووید، بهورزان کاری کردند که در تاریخ باقی می ماند. بهورزان افرادی هستند که در تمام بلایا بعنوان اولین بخش درگیر می شوند.

وی ضمن اشاره به اینکه مبحث جدیدی که این روزها مطرح می شود پزشکی خانواده و مراقبت ها است، اشاره کرد: کاری که بهورزان انجام می دهند سبب می شود بتوانیم ۸۵ میلیون جمعیت را مداوم تحت رصد قرار دهیم. ۳۰ میلیون نفر زیر پوشش خانه بهداشت قرار داشته و ۹۸ درصد روستاها خانه بهداشت دارند. اگر برای بیماری هایی مانند سرطان و دیابت که درمان آنها بار مالی شدیدی دارند رصد مداوم نداشته باشیم، اساسا زمانی که کار به بیمارستان و درمان رسید، هزینه های بسیار سنگین مالی تحمیل خواهد کرد، نیروی انسانی گرفتار مشکل خواهد شد و خانواده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

فرشیدی اضافه کرد: ممکنست در حوزه پزشکی خانواده برخی چالش ها مانند کمبود پزشک و ساختمان را داشته باشیم اما آنچه از خانه های بهداشت تجربه کردیم اینست که با ارتباط نزدیک می توانیم برخی چالش ها را به سادگی برطرف نماییم. این طرح بسیار جدی است. بیشتر از ۱۸ سال صحبت از پزشکی خانواده بوده و دولت های مختلفی اقداماتی را انجام دادند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: حمایتی که امروز در این بخش مطرح می شود، با اهمیت ترین ابزار سیاسی حمایت کننده طرحی خواهد بود که شاید در کوتاه مدت چالش های بسیار زیادی را بوجود آورد اما نقش مدیریتی بهورزان، تیم پزشک خانواده و اعتماد بیمار می تواند با اهمیت ترین بخش در این برنامه پزشک خانواده باشد.

وی بیان نمود: ما واحدهایی تحت عنوان آموزشگاه های بهورزی داریم که نقش بی بدیلی در تربیت بهورزان دارند. این آموزشگاه ها باید ارتقا پیدا کند؛ یعنی تیم های پزشکی خانواده ما از این به بعد در این آموزشگاه ها آموزش و برنامه های بازآموزی مداوم داشته باشند. دوره هایی از ارتقا در زمینه های بهورزی شبکه های بهداشت و درمان و مراکز آموزش بهورزی شروع شده و ادامه پیدا خواهدنمود. در پزشکی خانواده باید آنچه کسب کردیم در اختیار مدیران استانها قرار دهیم که آینده درخشانی را پیشبینی می نماییم.