معاون اجتماعی وزیر بهداشت: تشکیل کانون سلامت محله گامی اساسی در اجتماعی کردن سلامت است

فست فود باز: معاون اجتماعی وزیر بهداشت اظهار داشت: مفهوم اجتماعی شدن سلامت به معنای همکاری و همراهی ساختارمند، مسئولانه و متعهدانه در این عرصه است. بر اساس فعالیت مجامع سلامت در تمامی محلات شهری و روستایی سراسر کشور، کانون سلامت محله با هدف کمک به افزایش مشارکت موثر، کارآمد، پویا و خلاق مردم در توسعه سلامت خود، خانواده و محله تشکیل می گردد.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا محمدهادی ایازی در نخستین مجمع سلامت استان ایلام با تاکید بر اینکه اجتماعی شدن سلامت رویکرد نوینی برای کاهش ناعدالتی ها در عرصه سلامت است، اظهار نمود: در این عرصه به دنبال جلب مشارکت مردم در نهاینه کردن سلامت در همه ابعاد آن هستیم.