توسط محققان دانشگاهی صورت گرفت عرضه مدلی برای بررسی وضعیت بیومکانیکی بیماران

فست فود باز: مدلسازی ستون فقرات کمری انسان بر مبنای پارامترهای آناتومیکی بدن جهت بررسی وضعیت بیومکانیکی بیماران، توسط محقق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد عرضه شد.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، زهرا خوز، مجری طرح کمردرد را یکی از شایع ترین بیماری های انسان دانست و اظهار داشت: این عارضه به غیر از رنج و درد فردی، به واسطه محدودیت های حرکتی و جسمانی، فرد را در انجام فعالیت های گوناگون روزمره و کاری، دچار مشکل خواهد نمود.

وی با اشاره به روش های رفع و کاهش کمردرد، اظهار نمود: جراحی بعنوان راه حل نهایی این عارضه مطرح می گردد و برای رسیدن به جراحی مطلوب، پیش بینی روند جراحی مفید و ضروری می باشد که در این راستا داشتن مدلی سالم از ستون فقرات کمری بعنوان الگویی مناسب برای انجام جراحی مورد نیاز است.

خوز، با اشاره به اینکه تابحال مطالعات مختلفی در زمینه مدل سازی ستون فقرات بر مبنای پارامترهای آناتومیک صورت گرفته است، ادامه داد: با وجود پیشرفت های زیادی که در این زمینه صورت گرفته، نیاز به مدلی که بتواند علاوه بر دربرگرفتن پارامترهای آناتومیکی، کاربرد کلینیکی هم داشته باشد، محسوس است.

مجری طرح از بکارگیری روش المان محدود در مدل سازی ستون فقرات کمری با تعداد ۱۸ پارامتر آناتومیک مهم، در این تحقیق اطلاع داد و ادامه داد: در این تحقیق بعد از استخراج داده های اولیه از عکس رادیولوژی فرد سالم، داده ها در نرم افزار «کتیا» و «آباکوس» طراحی شد تا نتایج چرخش بین مهره ای در حرکات فلکشن، اکستشن و لترال بندینگ چپ و راست مشخص شود.

به گفته وی در این تحقیق موفق به مدل سازی ستون فقرات کمر انسان بر مبنای پارامترهای آناتومیکی بدن شدیم و از نتایج به دست آمده می توان برای بررسی وضعیت بیو مکانیکی بیماران مبتلا بهره برد.

این تحقیق از جانب زهرا خوز دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومکانیک واحد علوم و تحقیقات با عنوان «مدل سازی و صحه گذار المان محدود پارامتری ستون فقرات کمری» با همکاری دکتر محمد نیکخو عضو هیأت علمی این دانشگاه و دکتر چی سیو چنگ ( Chih-Hsiu Cheng ) استاد دانشگاه چنگ گنگ (Chang Gung University) اجرایی شده است.