یافته محققان انگلیسی؛ افزایش میزان قندخون باعث بهبود حافظه سالمندان می گردد

فست فود باز: طبق نتایج یک تحقیق جدید، افزایش میزان قندخون باعث بهبود حافظه و عملکرد در افراد مسن شده و حس شادی بیشتری در آنها بوجود می آورد.

به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، محققان دانشگاه وارویک بریتانیا دریافتند قند باعث بهبود حافظه در افراد مسن می گردد و انگیزه بیشتری به آنها برای انجام فعالیت های دشوار می بخشد.
محققان در این مطالعه، به افراد جوان (۱۸ تا ۲۷ سال) و افراد مسن (۶۵ تا ۸۲ سال) نوشیدنی حاوی مقدار کمی گلوکز داده و از آنها خواستند مهارت های گوناگون حافظه را انجام دهند. به سایر شرکت کنندگان دارونما، نوشیدنی حاوی شیرین کننده های مصنوعی، داده شد.
سپس آنها میزان مشارکت افراد را در مهارت های انجام شده، امتیازشان در زمینه حافظه، خلق و خو، و درک شان از تلاش را ارزیابی کردند.
آنها دریافتند افزایش انرژی با استفاده از نوشیدنی گلوکز در مقایسه با نوشیدنی حاوی شیرینی مصنوعی، هم به افراد جوان و هم به سالمندان برای تلاش بیشتر کمک کرد.
البته در افراد جوان گروه نوشیدنی گلوکز، بهبودی در خلق و خو یا عملکرد حافظه شان مشاهده نشد.
اما در مقایسه با گروه قند مصنوعی، در افراد مسنی که نوشیدنی گلوکز مصرف کردند حافظه به شکل قابل توجهی بهبود یافته و خلق و خو مثبت تری داشتند.
محققان این مطالعه به این نتیجه رسیدند که قابلیت دسترسی کوتاه مدت به انرژی به شکل افزایش میزان قندخون می تواند فاکتور مهمی در تولید انگیزه در افراد مسن برای انجام یک کار با بالاترین توانایی باشد.