رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: استقرار راهنماهای بالینی، رفتارسازی در طبابت است

فست فود باز: رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: برخی فکر می کنند راهنماهای بالینی، بخش نامه است، اما این ‍طور نیست و استقرار راهنماهای بالینی به مفهوم رفتارسازی و تغییر مسیر طبابت در کشور است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر محمد آقاجانی درباره راهکار کاهش هزینه ها در نظام سلامت اظهار داشت: باید برنامه هایی اجرا کرد که ضمن حفظ سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، هزینه ها کاهش پیدا کند؛ چونکه گاهی در این مسیر ساده انگارانه برخورد می گردد. بزرگ ترین شعار سازمان جهانی بهداشت طی سال های اخیر، برقراری پوشش کامل و دسترسی آحاد مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است.
وی ادامه داد: اتفاقی که باید در مدیریت هزینه ها بیفتد این است که اولا مردم از خدمات محروم نشوند و دوما به منابع توجه نماییم.
آقاجانی افزود: یکی از مواردی که می توان بیشترین صرفه جویی را در آن انجام داد، خدمات سرپایی است؛ چونکه تابحال ضوابط و مقررات و محدودیتی برای خدمات سرپایی برای عرضه دهنده و گیرنده خدمت وجود نداشته است.
معاون سابق درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: هم اکنون سازمان بیمه سلامت محدودیت هایی مثل راهنماهای بالینی را اجرایی کرده است. این مورد یک اتفاق رفتارساز و با تاثیر بلندمدت است. یعنی به پزشک و مرکز درمانی گفته می گردد که چه خدماتی به چه بیمارانی باید عرضه شود. برخی فکر می کنند راهنماهای بالینی، بخش نامه است، اما این ‍طور نیست و استقرار راهنماهای بالینی به مفهوم رفتارسازی و تغییر مسیر طبابت در کشور است. این مورد باید از نقطه صفر تربیت پزشکان شروع شده و تا زمان عرضه خدمات ادامه پیدا کند.
وی درباره ورود راهنماهای بالینی به کریکلوم های آموزشی بیان کرد: تغییر رفتار پزشکی که ۳۰ سال از طبابت او می گذرد، ساده نیست. چاره این مشکل در آموزش پزشکی است تا وقتی پزشک فارغ التحصیل شد، با ایده اجرای راهنماهای بالینی تربیت شده باشد.
آقاجانی اظهار داشت: از طرفی سازمان های بیمه گر باید تیم های علمی داشته باشند که این تیم ها بتوانند بر مبنای راهنماهای بالینی خرید راهبردی کنند. هم اکنون سازمان های بیمه گر مثل یک مشتری معمولی خرید می کنند و خرید هدفمند ندارند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در انتها اظهار نمود: در نتیجه برای کاهش هزینه های نظام سلامت اولا باید پزشکان با راهنماهای بالینی تربیت شوند و دوما سازمان های بیمه گر باید متناسب با راهنماهای بالینی خرید خدمت کنند.