برگزاری آغازین استارتاپ مکمل های غذایی در کشور

فست فود باز: آغازین استارتاپ مکمل های غذایی و گیاهی از طرف مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد برگزار می گردد.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، اولین استارتاپ مکمل های غذایی با هدف تبدیل ایده به کسب و کار توسط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در مشهد برگزار می گردد.

این رویداد ۳ روزه در محورهای “مکمل های موثر در بهبود عملکرد مغز”، “مکمل های پربیوتیک و پری بیوتیک”، “مکمل های کاهش وزن” و “کاربرد تکنولوژی های جدید در تهیه مکمل های غذایی و گیاهی” مبادرت به پذیرش ایده های فناورانه خواهدنمود.

زمان برگزاری این استارتاپ از ۶ تا ۸ آذر ماه جاری تعیین شده است و در این رویداد علمی ۳ تیم برای سرمایه گذاری و ورود محصولات آنها به بازار انتخاب می شوند.