ارتباط بیماری التهابی روده با خطر حمله قلبی

به گزارش فست فود باز گروهی از محقان آمریکایی در بررسی های خود مشاهده کردند: بیماری التهابی روده با خطر حمله قلبی مرتبط می باشد.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، در این بررسی آمده است که مبتلایان به بیماری التهابی روده همچون بیماری کرون و کولیت زخمی ۱۲ برابر بیشتر در معرض حمله قلبی هستند.

بیماری التهابی روده باعث می گردد دستگاه گوارش گرفتار التهاب مزمن شود. بیماری کرون و کولیت زخمی از شایع ترین انواع بیماری التهابی روده هستند. در مبتلایان به بیماری کرون، التهاب در تمامی قسمت های دستگاه گوارش مشاهده می گردد درحالی که در مبتلایان به کولیت زخمی تنها روده بزرگ گرفتار التهاب می گردد.

محققان در تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته وجود التهاب مزمن در بدن را با افزایش خطر مبتلا شدن به بیماری های قلبی – عروقی مرتبط دانسته بودند، ارتباط احتمالی بیماری هایی همچون کرون و کولیت زخمی با حمله قلبی به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته بود.

در این بررسی محققان به ارزیابی سوابق پزشکی بیشتر از ۲۹ میلیون نفر همچون ۱۳۲ هزار مبتلا به کولیت زخمی و ۱۵۹ هزار مبتلا به بیماری کرون پرداختند.

به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری رویترز، محققان با اشاره به اینکه در مدت زمان پنج سال مشاهده شد مبتلایان به بیماری التهابی روده ۲۵ درصد بیشتر از افراد دیگر در معرض حمله قلبی هستند، اظهارکردند: این بیماری باید فاکتور خطرزای مستقلی در بروز بیماری های قلبی به حساب آید.