نتایج جسمی و روانی کمردرد مزمن

فست فود باز: بیشتر افراد در دوره ای از زندگی شان با عارضه درد کمر روبرو بوده اند که تاثیرات آن بر کیفیت زندگی بسیار وسیع است.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، بررسی هایی که در گذشته انجام گرفته از آن حکایت می کند که درد کمر عامل اصلی محدود شدن فعالیت بدنی و غیبت در محل کار در کشورهای سراسر جهان است. علاوه بر این، کمردرد با مشکلات روحی-روانی همچون افسردگی و اضطراب همراه می باشد.

به دلیل تاثیرات گسترده کمردرد و این حقیقت که یافتن روش درمانی مناسب برای این عارضه کار ساده ای نیست، هزینه های خدمات درمانی آن بسیار زیاد است. در مطالعه ای که سال ۲۰۱۶ انجام گرفت مشخص شد تنها در سال ۲۰۱۳ درد کمر و گردن درمیان سه رتبه اول مربوط به هزینه های خدمات درمانی در آمریکا بوده که رقم آن در حدود ۸۷.۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

در این بررسی متخصصان کانادایی به بررسی تاثیرات کمردرد روی عموم افراد با گذشت زمان پرداخته و اطلاعات موجود در مورد چند ابتلایی (وجود یک یا چند بیماری روانی علاوه بر بیماری یا اختلال اولیه)، معلولیت ناشی از این عارضه و مصرف دارو را در بین فاکتورهای دیگر مورد ارزیابی قرار دادند.

آنها اطلاعات جمع آوری شده از ۱۲ هزار و ۷۸۲ نفر را در کانادا بازنگری کردند که وضعیت سلامت آنان در فاصله سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفته بود. این افراد هر دو سال یک دفعه تحت مصاحبه قرار گرفته و اطلاعات آنان در مورد چند ابتلایی، میزان و دفعات درد، وضعیت معلولیت، مصرف دارو و بازگشت به پزشک جمع آوری شد.

در مدت زمان انجام مطالعه، ۴۵.۶ درصد از شرکت کنندگان حداقل یک نمونه از تجربه درد کمر را گزارش کردند.

به گفته متخصصان، افرادی که گرفتار کمردرد مداوم و در حال پیشرفت بوده اند در مجموع درد و ناتوانی بسیار بیشتری را تجربه کرده اند. همین طور مصرف داروهای مسکن در این افراد نسبت به افرادی با کمردردهای موردی و بهبود یافته به مراتب بیشتر است.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، متخصصان همین طور معتقدند پزشکان باید به هر بیمار روش درمانی مخصوصی را سفارش کنند و نمی توان یک روش عمومی را برای همه افراد به کار گرفت.

مترجم: نسرین صادقی / دبیر خبر: معصومه انصاری