پیش بینی زمان مرگ با حس بویایی

به گزارش فست فود باز کاهش حس بویایی می تواند نشانه ای از پیش بینی زمان مرگ باشد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، متخصصان آمریکایی در بررسی های جدید دریافتند افراد میانسالی که حس بویایی خویش را تا حدودی از دست می دهند نسبت به افرادی که از حس بویایی قوی برخوردار می باشند بیشتر احتمال دارد در مدت ۱۰ سال از زمان تشخیص “کاهش حس بویایی” فوت کنند.
در آزمایشات جدید مشاهده شد افراد میانسال با حس بویایی ضعیف در مقایسه با افرادی که در تست های تشخیصی حس بویایی شرایط بهتری داشتند ۴۶ درصد بیشتر احتمال دارد در مدت ۱۰ سال بعد از انجام این آزمایش ها فوت کنند.
در این گزارش آمده است: ۲۸ درصد از موارد افزایش ریسک مرگ و میر می تواند به بیماری های پارکینسون، زوال عقل و کاهش وزن بی جهت نسبت داده شود که تمامی آنها در پیش بینی زمان مرگ تاثیر دارند و می توانند بر حس بویایی فرد اثر داشته باشند.
همینطور ۷۲ درصد از موارد افزایش ریسک مرگ که با کاهش حس بویایی و مرگ مرتبط می باشد ناشناخته بوده و می تواند از مشکلات جسمی ناشی شود که با گذر زمان تشدید می شوند.
متخصصان در فاصله سال های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ به مطالعه روی ۳۰۰۰ فرد میانسال ۷۰ تا ۷۹ ساله پرداختند. ۲۳۰۰ نفر از این افراد در شروع مطالعه تست بویایی را انجام دادند. به قول محققان در دوره زمانی ۱۳ ساله، حدود ۱۲۰۰ نفر از شرکت کنندگان فوت کردند.
به گزارش لایوساینس، متخصصان دریافتند افرادی که در تست تشخیص بویایی عملکرد ضعیفی داشتند احتمال مرگ آنان در مدت زمان ۱۰ سال حدود ۴۶ درصد بیشتر بوده است.