شرط پوشش بیمه ای رمدسیویر و فاویپیراویر

فست فود باز: رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، درباره شرایط قائل شدن پوشش بیمه ای برای دو داروی کمک کننده به درمان کرونا و واکسن آنفلوآنزا توضیح داد.
دکتر سید سجاد رضوی در گفت و گو با ایسنا، درباره پروسه تحت پوشش بیمه قرار گرفتن داروهای رمدسیویر و فاویپیراویر که در درمان بیماری کووید۱۹ موثر هستند، اظهار داشت: هنوز این دو دارو در کل دنیا هم تایید مصرف ندارد، برخی آنرا تایید کردند. اگر این داروها از طرف معاونت درمان تایید شوند و پروتکل تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر ابلاغ شود، تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدا باید دستورالعمل استفاده از این دو دارو مشخص شود و سپس می توان آنرا برای پوشش بیمه در شورای عالی بیمه بیان نمود. اینکه دارو تولید داخل باشد یا خیر برای بیمه مطرح نیست و تلاشمان این است هر دارویی که معاونت درمان دستورالعمل آنرا بنویسد و برای درمان ابلاغ شود، مورد پوشش بیمه قرار گیرد.
وی درباره قائل شدن پوشش بیمه برای واکسن آنفلوآنزا نیز اشاره کرد: معاونت درمان درخواست خود برای تحت پوشش بیمه رفتن واکسن آنفلوآنزا مطرح کرده است تا تنها گروه های پر خطر بتوانند واکسن را با در نظر گرفتن بیمه دریافت نمایند. هدف ما این است که واکسن با قیمت ارزان تر در اختیار گروه هدفمان قرار گیرد. این در حالیست که هر ساله معاونت بهداشتی نیز واکسن آنفلوانزا را به شکل رایگان در اختیار برخی گروه ها قرار می دهد.

منبع: