با حضور سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت انجام شد؛ بررسی نتیجه پژوهش های بالینی فراورده های سنتی در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا

فست فود باز: با حضور سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، نتیجه پژوهش های بالینی فراورده های سنتی در کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، بررسی گردید.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا و بنابر اعلام وبدا، در جلسه کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، نتایج دو طرح اختتام یافته حوزه طب ایرانی روی کرونا از مجموع شش طرح ارسال شده توسط دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت بررسی و باتوجه به نتایج مطلوب این طرح ها در کمک به تسریع بهبود بیماران و کاهش زمان بستری آنها، مقرر شد در کمیته تخصصی پژوهشی مورد بررسی دقیق تر برای ورود احتمالی به چرخه درمان قرار گیرند.
گفتنی است، از مجموع ۸۵ طرح مصوب حوزه طب ایرانی، گیاهی و مکمل در کووید ۱۹، تعداد ۱۹ طرح به پایان رسیده و تحت بررسی آنالیز نتایج برای احتمال اثربخشی و کمک به بیماران کرونائی بوده و مابقی طرح ها در دست اجرا هستند.

منبع: