ماه: مرداد ۱۴۰۳

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: تادیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم سه برابر دولت های قبل بوده است

به گزارش فست فود باز، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تادیه بدهی همه دولت های پیش از شهید رئیسی...