واکاوی اهداف و چالش های یک سند زنانه

فست فود باز واکاوی اهداف و چالش های یک سند زنانه
دکتر فرزدی مدیر گروه پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی _ درمانی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه قبل از سند ملی سلامت زنان طرح های دیگری هم انجام شده بود، اظهار داشت: وضعیت سلامت زنان کشور برمبنای اطلاعات حاصل از طرح های معتبر ملی بررسی شده بود. در این مطالعات، مستندات موجود تحلیل شده و برمبنای آن وضعیت سلامت زنان و چالش های آنان مشخص شد. سند ملی سلامت زنان با نگاه به چالش های شناسایی شده در مطالعات پیشین، اهتمام کرد اهداف و راهبردهایی منسجم را تدوین کند.
وی ادامه داد: هر حرکتی در برنامه های محیطی نیازمند زیرساخت قانونی می باشد تا سیستم های اجرائی بتوانند برنامه عملیاتی مناسبی داشته باشند. در سند ملی سلامت زنان سعی کردیم راهبردها را به بخش عملیاتی نزدیک تر نماییم تا اجرای سند به درستی جلو برود. دراین زمینه برای اجرائی شدن هر هدف راهبردی، راهکارهای مقتضی پیشنهاد شده است، این راهکارها در حوزه آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمت درنظر گرفته شده اند. سلامت موضوعی فرابخشی است و اجرای راهکارهای ارائه شده در سند نیازمند همکاری چندین نهاد است که پس از تصویب سند سازمان هایی که مسئولیت اجرائی را به عهده دارند موظف می شوند برنامه هایی متناسب با شرح وظایف خود داشته باشند. دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات مختلف، ساختار اجرائی سند را تدوین کرده است.
استاد پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی درباب چالش هایی که در راه تدوین سند ملی سلامت زنان وجود داشت، اظهار نمود: تدوین سند کار سختی بود برای اینکه نیازمند بررسی چالش ها، اولویت بندی و صحت سنجی آنها بود. دراین زمینه علاوه بر تحلیل مستندات و اطلاعات موجود از متخصصین مرتبط نیز دعوت می کردیم تا اطلاعات خودرا در اختیار ما قرار دهند و با نظر کارگروه تشکیل شده سیاست هایی که باید اتخاذ می شد را بررسی می کردیم. اهتمام ما بر این بود که اظهار نظرها بر پایه مطالعات و مستند باشد. پیش نویس سند، بمنظور نظرسنجی برای سازمان ها و نهادهای مرتبط ارسال شد تا در جریان روند تدوین سند قرار گیرند و نظرات پیشنهادی خودرا ارایه کنند. ما خودرا ملزم می دانستیم نکات و نظرات را یک به یک بررسی نماییم. بدین ترتیب سند تکمیل، اصلاح و نهایی شد. این کار هم سخت و زمانبر بود اما، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و وزارت بهداشت در این راستا بسیار همراه ما بودند.
وی با تاکید بر اینکه زنان و مردان به سبب تفاوت های بیولوژیکی و نقش های جنسیتی خود دارای نیازهای سلامتی متفاوتی هستند، اشاره کرد: تدوین سند ملی سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران نیز بعنوان یک سند بالادستی هماهنگ با سایر اسناد رسمی کشور در امتداد تعهد ملی و ایجاد دورنمای طولانی مدت و جامع در تامین، حفظ و ارتقاء سلامت زنان جامعه ایرانی یک ضرورت است. برنامه ای جامع که به تمامی ابعاد سلامت و چالشهای نگران کننده سلامت جمعیت زنان ایرانی پرداخته و شرایط فیزیولوژیکی، عوامل اجتماعی و محیطی و نتایج سلامت آنان را مورد توجه قرار دهد. این سند ملی در حقیقت، نقشه کارهای مؤثر و در رابطه با سلامت جامعه زنان کشور بوده و روشن کننده مسیر حرکت به سمت اهداف و چشم انداز سلامت جامعه است.
استاد پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی درباره هدف این سند بیان کرد: هدف این سند کمک به اجرای سیاست ها و ترغیب نظام سلامت برای پاسخگویی بیشتر به نیازهای سلامت زنان در جهت بهبود سلامت و رفاه آنان در جمهوری اسلامی ایران است. این سند در برگیرنده نقش سازمانهای مختلف و فراهمی زمینه مشارکت و همکاری سازمانهای علمی، قانونی و اجرائی ذی ربط بویژه واحدهای مربوط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهادهای مربوط به امور زنان و مجلس شورای اسلامی است. همین طور شامل راهکارهای اجرائیست که می تواند تعهد سیاسی را برای اجرای برنامه طولانی مدت فراهم نموده و بر تمایل سیاسی در تخصیص منابع ضروری جهت عملیاتی نمودن برنامه طولانی مدت سلامت زنان بیافزاید.
وی ادامه داد: تدوین کنندگان سند سلامت زنان اذعان دارند که چنین سند ملی، سیاست های کلان کشور در حوزه سلامت زنان را در بازه زمانی مشخص کرده و این امر به ثبات در سیاست ها و ارتقای کارآمدی نظام سلامت و سازمان های مرتبط نیز خواهد انجامید. بنا بر این سند ملی سلامت زنان تا سال ۱۴۰۴ با هدف ارائه چارچوبی منسجم برای جهت دهی سازمانهای مسئول، همچون وزارت بهداشت بعنوان متولی این امر، در برنامه ریزی و مداخلات بهبود و ارتقای سلامت زنان به ویژه زنان در معرض خطر تدوین شده است.
فرزدی در ارتباط با تدوین سند سلامت زنان، اظهار داشت: در این سند سعی شده است با تمرکز بر حوزه های اولویت دار برمبنای نیازهای اصلی سلامت زنان و استفاده بهینه از منابع موجود به تحقق عدالت در سلامت زنان کشور کمک نماید. به نحوی که امکان دسترسی زنان به مراقبت های سلامت با کیفیت و بهره مندی از زندگی طولانی تر و سالم تر برقرار شود. امید است که تصویب این سند برنامه ای در مراجع ذیربط بتواند هدایت گری اجرای برنامه های ارتقای سلامت زنان در کشور را تسهیل نموده و بعنوان سندی متقن و برنامه ای برای عمل سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت مورد استناد و بهره برداری قرار گیرد. سند ملی سلامت زنان شامل مجموعه اهداف، راهبردها و راهکارهای مورد نیاز در ابعاد مختلف سلامت زنان و مراقبت های لازم می باشد که منجر به یکپارچگی در برنامه ریزی مداخلات و اقدامات لازم در جهت ارتقای سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
وی درباب پیشرفت هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه سلامت زنان به دست آمده است، اشاره کرد: بعنوان یک محقق می گویم که در زمینه توسعه و پیشرفت سلامت زنان در دهه های اخیر بسیار موفق بودیم. بهبود چشم گیر فاکتورهای سلامت بیان کننده این مساله است. کاهش مرگ مادران و افزایش امید به زندگی زنان همچون این دستاوردها است. مطالعه روند تغییرات نسبت جنسی در ضمن سالهای گذشته برمبنای نتایج سرشماری های کشور نمایانگر آنست که نسبت چشمگیری از زنان تا سال ۱۳۵۵ شانس گذر از گروه سنی ۳۴-۲۵ سال به گروه سنی ۴۴-۳۵ سال را نداشته اند. حمایت نظام سلامت در ۴ دهه اخیر از برنامه هایی با هدف بهبود دسترسی تمامی افراد جامعه خصوصاً مناطق روستایی و محروم منجر به استقرار رویکرد مراقبت های اولیه بهداشتی در ایران شد. بدین سان دسترسی مناسب افراد جامعه به مراقبت های بهداشتی اولیه خصوصا دسترسی زنان کشور به خدمات سلامت مادر و کودک برقرار شد.

منبع: