اختصاص ۲۳۸ دوز واکسن کرونا به سالمندان استان مرکزی

مرکزی مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اظهار داشت: ۲۳۸ دوز واکسن کرونا برای سالمندان استان اختصاص یافته و در هفته های آتی واکسیناسیون این افراد آغاز خواهد شد.
زهرا امینی روز دوشنبه ۱۱ اسفند در کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان مرکزی اظهار نمود: ۱۰ درصد جمعیت استان معادل بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر، سالمند هستند و استان مرکزی در این خصوص جزو سه استان نخست کشور است و امکان دارد در چند سال آینده با چالش سالمندی مواجه شویم، در نتیجه باید یک برنامه ریزی ویژه در این رابطه صورت گیرد.
وی ادامه داد: شهر اراک بعنوان ” شهر دوستدار سالمند” معرفی شده و وظایف هر دستگاه در سند مربوطه تدوین شده و دستگاه ها مکلف هستند وظایف را اجرا کنند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی اظهار نمود: خوشبختانه در دوران شیوع بیماری کرونا، در مراکز سالمندی استان هیچگونه گزارشی از فوت سالمندان اعلام نشده است. ۲۳۸ دوز واکسن کرونا برای سالمندان استان اختصاص یافته که در هفته های آتی واکسیناسیون این افراد شروع خواهد شد.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی اظهار نمود: از مجموع سالمندان استان مرکزی ۱۷ هزار و ۲۰ نفر از خدمات حمایتی بهزیستی بهره مند هستند و ۲۱۲ نفر از این جامعه هدف در مراکز سالمندان نگهداری می شوند.
معاون فنی معاونت دانشگاه علوم پزشکی اراک هم اظهار داشت: از آغاز اسفندماه سال قبل تا آخر بهمن ماه سال جاری، چهار هزار و ۸۹۲ نفر معادل چهار درصد جمعیت سالمندان استان به بیماری کرونا مبتلا شدند که متاسفانه ۸۸۸ نفر آنها که اغلب دارای بیماری زمینه ای بودند بر اثر بیماری کرونا فوت کردند.
عباس اسماعیلی اضافه کرد: در یکسال گذشته بیشتر از ۹۰ درصد سالمندان غربالگری شدند و در این ایام و با عنایت به شرایط موجود، از ۵۲ هزار و ۴۶۲نفر از سالمندان تست ارزیابی سقوط، افسردگی، فشار خون و دیابت گرفته شده است.