سخنگوی سازمان غذا و دارو: واکسن چینی سینوفارم در ایران مجوز مصرف اضطراری گرفت

به گزارش فست فود باز سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره آخرین وضعیت محموله واکسن سینوفارم اهدایی کشور چین اظهار داشت: این واکسن در سازمان غذا و دارو تأئیدیه مصرف اضطراری را دریافت کرد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایرنا از وبدا کیانوش جهانپور روز چهارشنبه اضافه کرد: پیش از این مجوز ورود و مصرف اضطراری مشروط این واکسن توسط سازمان غذا و دارو صادر شده بود.
جهانپور اظهار داشت: مجوز مصرف اضطراری واکسن سینوفارم پیش از این حداقل در در ۳۳ کشور دنیا صادر گردیده است و مصرف آن در کشور سازنده و دهها کشور دیگر شروع شده است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از تکمیل اطلاعات و مستندات فنی و بررسی آن در سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراری آن در کشور صادر شده و هم اکنون برای توزیع و تلقیح آن منعی وجود ندارد. این واکسن مانند سایر واکسن های مجاز در سیستم توزیع واکسیناسیون کشوری قرار خواهد گرفت و از راه معاونت بهداشت برپایه اولویت های اعلام شده در سند ملی واکسیناسیون کرونا توزیع و استفاده خواهد شد.

منبع: