مصدومان چهارشنبه سوری در مازندران به ۴۰ نفر رسید

مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام نمود که آتش بازی آخرین چهارشنبه سال ۴۰ مصدوم در این استان برجای گذاشت.
مرکز فوریت های پیش بیمارستانی مازندران به نقل از رئیس مرکز نوشت که طبق آخرین آمار تعداد مصدومین ناشی از حوادث چهارشنبه سوری تا ساعت ۹ بامداد امروز چهارشنبه به ۴۰ نفر رسید که ۱۵ نفر آنان به بیمارستان منتقل شدند.
دکتر یحیی صالح طبری اضافه کرد: از مجموع مصدومین ۳۲ نفر مرد و هشت نفر زن بودند.
وی اظهار داشت که شهرستان های آمل و قائمشهر هر کدام با ۱۰ مصدوم بیشترین تعداد قربانیان آتش بازی چهارشنبه سوری را داشتند.
رییس مرکز فوریت های پیش بیمارستانی مازندران بیشترین فراوانی مصدومین را مربوط به افراد جوان و میانسال عنوان نمود و اضافه کرد: ۲۴ نفر از مصدومین بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن داشتند
به گفته صالح طبری، از این تعداد مصدومین سه نفر به سبب شدت سوختگی در بخش های تخصصی بستری شدند و بقیه نیز سرپایی در اورژانس بیمارستان ها مداوا و مرخص شدند.
چهارشنبه سوری سال قبل فقط چهار نفر در مازندران بر اثر آتش بازی مصدوم شده بودند.