مرجانیان عنوان کرد؛ عناوین ضدآب یا ضدتعریق بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد

به گزارش فست فود باز، معاون اداره کل فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: استفاده از عناوین ضدآب یا ضدتعریق برای ضدآفتاب ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تمامی ضدآفتاب ها با گذشت زمان پاک می شوند.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، رؤیا مرجانیان، با اشاره به این که تولیدکنندگان کرم های ضدآفتاب مجاز به استفاده از عناوین تبلیغاتی غیرواقع روی محصولات نیستند، اظهار داشت: جهت استفاده از ادعای ضدآفتاب مقاوم در مقابل آب بایستی فرآورده آزمایش و ادعای مقاوم بودن در مقابل آب ثابت شود و زمان مقاوم بودن به آب مشخص باشد. وی ادامه داد: همه ضدآفتاب ها، چه برچسب مقاوم در مقابل آب داشته باشند یا نداشته باشند، باید دستورالعمل هایی را در مورد زمان استفاده مجدد را بر روی برچسب خود درج کنند تا از محافظت پوست اطمینان حاصل شود. معاون اداره کل امور فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اشاره کرد: ضدآفتاب ها به اشکال مختلف همچون لوسیون ها، کرم ها، ژل ها، استیک ها و اسپری هادر دسترس هستند. دستورالعمل استفاده از محصولات ضدآفتاب بسته به شکل آنها می تواند متفاوت باشد. باید همیشه پیش از استفاده از یک محصول ضدآفتاب برچسب آنرا بخوانید.

منبع:

About Author